VZN č. 3/2014 o určení výšky finančných prostr. na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva

Prílohy

Návrat na vrch stránky