Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce

Attachments

Back to top