Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mellékletek

Back to top