Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Prílohy

Návrat na vrch stránky