Podľa pápežského zoznamu desiatok už v 16. storočí mala obec svoj kostol, ktorý patril hontianskemu arcibiskupstvu a bol zasvätený sv. Michalovi.
Rímskokatolícky kostol v obci bol postavený v roku 1734 v barokovom štýle, vežu pristavali iba v roku 1842. Prvým farárom v kostole bol Adam Vörös. V kostolnej záhrade na ľavej strane je socha sv. Jána Nepomuckého (1880) a na pravej strane stojí kamenný kríž (1771).

V obci bola aj kaplnka postavená v roku 1825 Jánosom Darázsom na počesť sv. Urbana. Počas vojen v roku 1945 sa kaplnka zrútila. Pamätnú tabuľu, vyrobenú z mramoru zo Süttö, zachránila rodina Mátého Orbána a je uložená v ich pivnici. Kaplnka nebola znovupostavená, ale na úradnej mape je zaznačená.

Návrat na vrch stránky