Oznámenia

Odvoz kovu a viacvrstvových obalov

Oznamujeme občanom obce, že odvoz kovu a viacvrstvových materiálov (TetraPak) z obce sa bude konať dňa 15.3.2022, t.j. zajtra.

Prosíme občanov, aby zviazané vrecia vyložili pred bránu.

Covid automat

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pristúpila vláda k dočasnej aktualizácii Covid automatu a sprísneniu niektorých opatrení, prevažne pre nezaočkovaných. Na základe schválenej aktualizácie Covid automatu vydal Úrad verejného zdravotníctva SR nové vyhlášky, ktoré od pondelka 22. novembra upravujú:

– vstup do prevádzok

– organizáciu hromadných podujatí

Najhlavnejšie zmeny v „kocke“ oproti doterajšiemu stavu:

 • Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status).

 • Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov – podrobne vymenované vo vyhláške k činnosti prevádzok – paragraf 2 odsek 2) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.

 • V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

 • Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie:

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom

 • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami – potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do novembra 2021

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia

 • deti do 2 rokov veku;

 • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).

Podrobné informácie nájdete v priloženej tlačovej správe, ktorú pripravil Úrad verejného zdravotníctva SR: TS_Nové_vyhlášky_HP_prevádzky_automat_18.11.2021

COVID AUTOMAT platný od 22. 11.2021 a vyhlášky ÚVZ účinné od 22.11.2021.

Covid-automat (8)

mapa okresov -662_2021

vyhlaska_258

vyhlaska_259

Platné opatrenia v jednotlivých okresoch sú prehľadne zverejnené aj na stránke www.automat.gov.sk

Zároveň si vás dovoľujeme informovať, že na stránke Ministerstva zdravotníctva SR sú pravidelne zverejňované termíny očkovania bez nutnosti registrácie https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie. Zoznam je aktualizovaný vždy v piatok popoludní.

Na stránke korona.gov.sk si majitelia prevádzok alebo organizátori podujatí môžu stiahnuť pripravené grafiky na označenie svojich priestorov: https://korona.gov.sk/na-stiahnutie-grafika-a-manualy-pre-prevadzky/

Materská škola zatvorená do odvolania

Oznamujeme Vám, že z dôvodu pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie v regióne a na odporúčanie Ministerstva školstva SR, materská škola v Kamenici nad Hronom bude až do odvolania zatvorená.

Pozvánka na rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Pozvánka

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení týmto

zvolávam

rokovanie riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Hronom na deň

27. februára 2020 (štvrtok) o 18.00 hod.

na obecnom úrade s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Voľba návrhovej volebnej komisie.
7. Prejednanie a schválenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti pre Tarics Peter,
bytom Kamenica nad Hronom
8. Prejednanie a schválenie predaja nehnuteľnosti pre Tarics Peter.
9. Prejednanie a schválenie zverejnenia zámeru predaja nehnuteľnosti pre Lucia
Ormándiová a manž. Zoltán Ormándi.
10. Prejednanie a schválenie predaja nehnuteľnosti pre Lucia Ormándiová d a manž. Zoltán
Ormándi.
1 1. Schválenie nájomnika pre nájomný byt súp. d. 543/4.
12. Žiadosť o finančnú podporu pre základnú špeciálnu školu Štúrovo.
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Záver.

 

S pozdravom,

Ján Elzer

starosta obce

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písomnosti: Gábor Pál

Odosielateľ: Okresný súd Bratislava

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pobočky pošty v Kamenici nad Hronom.

Vyvesené: 18.12.2019

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Jarmila Kálmánová

Odosielateľ: Okresný súd Nové Zámky

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Okresnom súde v Nových Zámkoch na prízemí vo dverí č. 8 v úradných hodinách.ade v Kamenici nad Hronom.

Vyvesené: 18.12.2019

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Zsolt Polák

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.

IMG_0004

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Gergely Špek

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.

IMG_0003

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Jozef Kiss

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Kamenici nad Hronom.

Verejná vyhláška

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písmnosti: Jarmila Kálmánová

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle §5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na pošte v Kamenici nad Hronom.

Oznámenie

Návrat na vrch stránky