Severovýchodne pri obci sa tiahne pohorie BURDA. V roku 1966 bola časť pohoria na 364 ha vyhlásená za prírodnú rezerváciu s názvom KOVÁČOVSKÉ KOPCE. Výnosom MŽP SR č. 3/2004 – 5.1. bola časť územia pohoria BURDY z hľadiska záujmu ochrany prírody za CHRÁNENÚ z dôvodu zabezpečenia priaznivého stavu biotopov európskeho významu. Vyskytuje sa tu viac druhov chránených rastlín ako napr. zriedkavý KAVYĽ CHLPATÝ a ešte mnoho iných z chránených živočíchov napr. 6 druhov netopierov užovka obyčajná, krátkonôžka štíhla – je to najmenší plaz o dĺžke 100 mm, vzácne motýle a chrobáky. V SKVEVO 184 BURDA platí 2., 3., 4. a 5. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. a z toho vyplývajúce obmedzenia z paragrafov 13., 14., 15., 16. uvedeného zákona. Z tohoto dôvodu sa tu nachádza TURISTICKO NÁUČNÝ CHODNÍK, ktorým prejde každoročne veľa turistov.

Adresa

943 65 Kamenica nad Hronom

Otvoriť v Google mapách

Údaje máp
Údaje máp ©2018 Google
Údaje mápÚdaje máp ©2018 Google
Údaje máp ©2018 Google
Mapa
Satelitné
Návrat na vrch stránky