Kamenica nad Hronom leží na ľavom brehu rieky Hron pri jej ústí. Má 1391 obyvateľov, z ktorých 1133 je maďarskej a 236 slovenskej národnosti. Väčšina obyvateľstva obce je katolíckeho vierovyznania.

K obci patrí aj časť rekreačnej oblasti Kováčov, kde sa nachádza ústav sociálnej starostlivosti s 230 lôžkami.

Severovýchodne od obce sa tiahne pohorie Burda. Roku 1966 časť pohoria na 364 ha vyhlásili za prírodnú rezerváciu s názvom Kováčovské kopce – juh. Milovníkov prírody priťahuje so svojím výnimočným rastlinným a živočíšnym svetom. Z chránených živočíchov je najvzácnejšia krátkonôžka štíhla. Najviac je rozšírený na severe rezervácie. Je to najmenší plaz, veľmi zriedka dosiahne dĺžku 100 mm.

Návrat na vrch stránky