Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Informácie pre voliča – SK

Vyhlásenie volieb

Návrat na vrch stránky