Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnenie elektronickej adresy na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Informácie pre voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

Informácie pre voliča s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

Informácia pre voliča – SK

Vyhlásenie volieb

Návrat na vrch stránky