ROK 2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.04.2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.03.2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.02.2024

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 29.01.2024

ROK 2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 12.12.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 10.10.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 5.9.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.5.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.03.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.02.2023

ROK 2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2022

Zápisnica z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 21.11.2022

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 10.11.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.9.2022

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 10.8.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.5.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.4.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.3.2022

ROK 2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 9.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.11.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 9.9.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.6.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.5.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.04.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.3.2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.01.2021

ROK 2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.10.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.9.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.7.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 18.06.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.05.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.03.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.02.2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.01.2020

ROK 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 5.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 07.11.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 3.10.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dna 5. 9. 2019

Návrat na vrch stránky