Nariadenie

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady Prezrieť
Zásady zabezpečovania obradov pri uzatváraní manželstiev v matričnom obvode Kamenica nad Hronom Prezrieť
VZN obce kamenica nad hronom o nakladani s komunalnym odpadom Prezrieť
VZN obce kamenica nad hronom o najme a podnajme nebytovych priestorov vo vlastnictve obce Prezrieť
VZN obce Kamenica nad Hronom o miestnej dani za uzivanie verejneho priestranstva Prezrieť
2015 VZN voda žumpa Prezrieť
2015 VZN o miestnom poplatku Prezrieť
VZN 2015 materská škola Prezrieť
Dodatok Prezrieť
Vseobecne zavazne nariadenie o miestnej dani za psa Prezrieť
2015 VZN o urceni_vysky_financnych_prostriedkov Prezrieť
VZN o daní z nehnutelnosti r. 2015 Prezrieť
Všeobecne záväzné nariadenie Prezrieť
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kamenica nad Hronom o dani z nehnuteľnosti Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky