Súhrnné správy o zákazkách podľa § 117 a § 111 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sú zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/4456

 

 

Návrat na vrch stránky