“Čítame pre radosť”

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlásilo výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť“.

Účelom výzvy je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám, čítaniu, budovanie čitateľského sebavedomia u detí, pričom hlavným cieľom je zriadiť, alebo doplniť triedne knižnice v našej materskej škole.

Dátum schválenia žiadosti: 21.12.2023

Požadovaná suma: 500€

Schválená suma: 500€

Stav: schválený projekt – do MŠ boli zakúpené detské knihy, encyklopédie, v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Návrat na vrch stránky