VZN č. 13/2007 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce

Prílohy

Návrat na vrch stránky