VZN č. 7/2023, ktorým sa ruší VZN č. 4/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

Prílohy

Návrat na vrch stránky