A speciális szavazási módról szóló információk

Mozgó szavazóurna igénylése

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena špeciálnej volebnej komisie

Értesítés a Garamkövesdi Helyi Választási Bizottság jegyzőjének kinevezéséről

Értesítés a kialakított választókörzetekről és a kepviselők számának meghatározásáról

Önkormányzati választások – Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről

Volebný zákon

A Szlovák parlament elnökének határozata a helyi önkormányzati választások és a megyei önkormányzati választások kihirdetéséről:

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 149 ods. 1a 2 a § 181 ods. 1 a 2  zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určujem

  1. rovnaký deň ich konania podľa § 195a ods. 1 prvej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na sobotu 29. októbra 2022,

  2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,

  3. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov, počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel obvodných volebných komisií do 20. júla 2022,

  4. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 10. augusta 2022,

  5. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií a volebných komisií samosprávnych krajov do 30. augusta 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 7. septembra 2022,

  6. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií, obvodných volebných komisií, okrskových volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

Návrat na vrch stránky