VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE 2022 – VÝSLEDKY

A 2022. október 29-i helyhatósági választásokonaz 1076 választásra jogosult garamkövesdi lakosból 565-en járultak a szavazó urnákhoz. Érvényes szavazatot a képviselőjelöltekre 554-en a polgármesterjelöltekre 549-en adták le.

V komunálnych voľbách dňa 29-ho októbra 2022 z 1076 občanov, ktorí boli zapísaní v zozname voličov prišlo voliť 565.

Počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva je 554, pre voľby starostu obce je 549.

Polgármesternek a következő 4 évre Mgr. Párkanský Ferenc lett megválasztva 267 szavazattal.

Za starostu bol zvolený Mgr. František Párkanský s počtom hlasov 267.

A többi polgármester-jelöltnek leadott szavazatok száma csökkenő sorrendben:

Ostatní kandidáti na starostu obce:

Enikő Gajdoš, Ing. – 168 szavazat /hlasov/

Zuzana Ščípová, Mgr. – 114 szavazat /hlasov/

_____ ________ ______________________

Megválasztot képviselők:

Zvolení poslanci:

 1. Ján Zátyik – 354 szavazat / hlasov/

 2. Pavol Góra, Bc.. – 324 szavazat /hlasov/

 3. Pál Keszegh, Bc. – 300 szavazat /hlasov/

 4. Andrej Bitter – 272 szavazat /hlasov/

 5. Milan Galbavý– 256 szavazat /hlasov/

 6. Jaroslav Struhár – 250 szavazat /hlasov/

 7. Attila Kurali- 218 szavazat /hlasov/

 8. Zsanett Stugel- 207 szavazat /hlasov/

 9. Štefan Molnár- 195 szavazat /hlasov/

További szavazatot kaptak – de már nem kerültek be a 9 megválasztott képviselők közé:

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

 1. Viliam Kuňa- 169 szavazat /hlasov/

 2. Jozef Šotkovský – 154 szavazat /hlasov/

 3. Rozália Moravcsíková – 119 szavazat /hlasov/

 4. Martina Moravčíková – 96 szavazat /hlasov/

 5. Monika Szőcsová – 91 szavazat /hlasov/

 6. Csaba Vojtek – 76 szavazat /hlasov/

 7. Helena Holopová – 47 szavazat /hlasov/

Köszönjük a szavazóknak a részvételt!

Všetkým voličom ďakujeme za účasť!

Návrat na vrch stránky