Egyéb dokumentumok

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Költségvetés – módosítási javaslat Prezrieť
Návrh zmeny rozpočtu Prezrieť
Végleges állásfoglalás a stratégiai dokumentum értékeléséből Prezrieť
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027” Prezrieť
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2022 Prezrieť
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Prezrieť
Éves jelentés a hulladékról – 2022. év Prezrieť
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Prezrieť
Eladási szándék Prezrieť
Eladási szándék Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti Prezrieť
Zámer predaja nehnuteľnosti Prezrieť
23/17/012/2 sz. megállapodás Prezrieť
Dohoda č. 23/17/012/2 Prezrieť
Štatút obce Prezrieť
Határozat Prezrieť
Rozhodnutie o umiestnení elektronickej sirény Prezrieť
Értesítés Prezrieť
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na umiestnenie techn. prostriedku informačného systému CO na nehnuteľnosť Prezrieť
Rozpočet za vybrané roky 2023 – 2025 Prezrieť
Költségvetés Prezrieť
22/17/010/104 sz. megállapodás Prezrieť
Dohoda č. 22/17/010/104 Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 Prezrieť
Ellenőrzési tevékenységi terv tervezete Prezrieť
Správa nezávislého audítora k individuálne účtovnej závierke za hosp. rok 2021 Prezrieť
Správa nezávislého audítora k individuálne účtovnej závierke za hosp. rok 2021 Prezrieť
Éves jelentés – 2021 Prezrieť
Výročná správa za rok 2021 Prezrieť
Zárószámla Prezrieť
Záverečný účet obce Kamenica nad Hronom za rok 2021 Prezrieť
PHSR Prezrieť
PHSR Prezrieť
Éves jelentés a kommunális hulladékról – 2021 Prezrieť
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce – rok 2021 Prezrieť
21/17/010/47 sz. megállapodás Prezrieť
21/17/012/20 sz. megállapodás Prezrieť
Dohoda č. 21/17/012/20 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/010/47 Prezrieť
Rozpočet za vybrané roky Prezrieť
21/17/010/47 sz. megállapodás Prezrieť
Jelentés a pénzügyi kimutátás ellenőrzéséről Prezrieť
Správa o priebehu auditu finančných výkazov účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020 Prezrieť
Dohoda č. 21/17/010/47 Prezrieť
Költségvetés Prezrieť
Ellenőrzési tevékenységi terv tervezete Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 Prezrieť
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027 Prezrieť
Výročná správa Prezrieť
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby Prezrieť
Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby Prezrieť
Zárószámla Prezrieť
Záverečný účet obce Prezrieť
Adás-vételi szerződés – kiégészítés Prezrieť
Oznámenie o výsledku obchodnej súťaže Prezrieť
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby Prezrieť
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Prezrieť
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže Prezrieť
Výročná správa 2019 Prezrieť
Výročná správa za rok 2019 Prezrieť
Návrh rozpočtu na 2021/2022/2023 Prezrieť
Návrh rozpočtu na 2021/2022/2023 Prezrieť
Dohoda č. 20/17/010/80 Prezrieť
Dohoda č. 20/17/012/17 Prezrieť
20/17/012/17 sz. megállapodás Prezrieť
20-17-010-80 sz. megállapodás Prezrieť
Dohoda o skončení dohody č. 20/17/060/44 Prezrieť
Megállapodás a 20-17-060-44 sz. megállapodás megszünéséről Prezrieť
Záverečný účet obce za rok 2019 Prezrieť
Zárószámla Prezrieť
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke a k výročnej správe Prezrieť
Výročná správa 2018 Prezrieť
Správa nezávislého auditora k účtovnej závierke a k výročnej správe Prezrieť
Výročná správa 2018 Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 Prezrieť
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2018 Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2018 Prezrieť
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Prezrieť
Oznámenie o zaradení odpadu na účel platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov do príslušnej sadzby Prezrieť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 Prezrieť
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2019 Prezrieť
Rozpočet obce Prezrieť
Výročná správa 2017 Prezrieť
Správa audítora 2017 Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2017 Prezrieť
Záverečný účet obce – rok 2017 Prezrieť
Výročná správa 2016 Prezrieť
Správa audítora za rok 2016 Prezrieť
Výročná správa rok 2015 Prezrieť
Výročná správa rok 2015 Prezrieť
Smernica – Sadzobník Prezrieť
Smernica – Sadzobník Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky