Poradové číslo                      Dátum zasadnutia

  1.                                                16. 01. 2020
  2.                                                27. 02. 2020
  3.                                                26. 03. 2020
  4.                                                30. 04. 2020
  5.                                                19. 05. 2020
  6.                                                25. 06. 2020
  7.                                                24. 09. 2020
  8.                                                29. 10. 2020
  9.                                                26. 11. 2020
Návrat na vrch stránky