Veľkokapacitné kontajnery

Vážení občania,

v dňoch 12. a 13. apríla 2024, t.j. v piatok a v sobotu a dňa 19. a 20. apríla 2024 ráno od 9.00 do 16.00 hod. budú na smetisku pri bývalom Doprastave umiestnené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemný odpad, to znam. odpad, ktorý sa nedá vložiť do klasickej kuka nádoby – napr. matrace, kusy nábytku, koberce a ostatné veľké veci, ktoré nepatria do separovaného zberu. Tento odpad je potrebné v rámci možností rozmerovo zmenšiť, aby bolo možné kontajner čo najlepšie kapacitne vyťažiť.

Do kontajnerov nepatrí separovaný odpad ako papier, sklo, plasty, nebezpečný odpad, autobatérie, oleje, pneumatiky, ani odpad zo záhrad ako konáre, tráva a iný odpad.

Odpad sa nesmie ukladať mimo pristaveného kontajnera!

Za pochopenie ďakujeme.

Návrat na vrch stránky