Veľkokapacitné kontajnery

Vážení občania!

V dňoch 4. – 5. novembra 2022, t.j. v piatok a v sobotu ráno od 8.00 do 16.00 hod. budú na smetisku pri bývalom Doprastave vyložené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemný odpad, to znam. odpad, ktorý pre svoju veľkosť nedá vložiť do klasickej kuka nádoby – napr. matrace, kusy nábytku, koberce a ostatné veľké veci, ktoré nepatria do separovaného zberu. Tento odpad je potrebné v rámci možností rozmerovo zmenšiť, aby bolo možné kontajner čo najlepšie kapacitne vyťažiť.

Odpad sa nesmie ukladať mimo pristaveného kontajnera!

Za pochopenie ďakujeme.

Návrat na vrch stránky