Veľkokapacitné kontajnery

Vážení občania

V dňoch 9. – 10. júna 2023, t.j. v piatok a v sobotu ráno od 8.00 do 17.00 hod. budú na smetisku pri bývalom Doprastave vyložené veľkokapacitné kontajnery na veľkoobjemný odpad, to znam. odpad, ktorý sa nedá vložiť do klasickej kuka nádoby – napr. matrace, kusy nábytku, koberce a ostatné veľké veci, ktoré nepatria do separovaného zberu. Tento odpad je potrebné v rámci možností rozmerovo zmenšiť, aby bolo možné kontajner čo najlepšie kapacitne vyťažiť.

Odpad sa nesmie ukladať mimo pristaveného kontajnera!

Za pochopenie ďakujeme.

Návrat na vrch stránky