XXVIII. Pamätný deň Istvána Gyurcsóa

Samospráva obce Kamenica nad Hronom Vás srdečne pozýva

na XXVIII. Pamätný deň Istvána Gyurcsóa dňa 14. apríla 2023 (piatok).

Program:

14:00 Slávnostné kladenie vencov pri hrobe Istvána Gyurcsóa na cintoríne

15:00 Slávnostné kladenie vencov pri pomníku Istvána Gyurcsóa

15:30 Slávnostné kladenie vencov pri pamätnej tabuli Dr. Istvána Hubika

Účinkujúci:

– deti z miestnej MŠ

– Boróka Néptánccsoport

– Fehér Akác Énekkar a Ladislav Moravčík

– recitujúci zo ZŠ Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským

Návrat na vrch stránky