Zber elektroodpadu

Oznamujeme občanom obce, že v našej obci sa uskutoční zber elektroodpadu. Občania môžu odovzdať elektroodpad v rekreačnom stredisku “Hronské údolie”. /bývalý Doprastav/ v dňoch od  17.  do 19. apríla 2023, v nasledovne:

– v pondelok od 8:00 hod. do 16:00 hod.

– v utorok od 13:00 hod. do 16:00 hod.

– v stredu od 8.00 do 16.00 hod.

Starší, osamelí občania, ktorí nemajú možnosť elektroodpad odviesť, môžu svoju žiadosť o odvoz nahlásiť na Obecnom úrade do stredy, 19. apríla 2023.

Odovzdať možno akýkoľvek druh elektroodpadu: chladničky, mrazničky, televízory, monitory, počítače, fény, alebo ďalšie elektrické zariadenia.

Prosíme občanov, aby do zberu nenosili nebezpečný odpad t.j. farby, oleje, akumulátory a iný nebezpečný odpad.

Ďakujeme.

Návrat na vrch stránky