Inflačná pomoc

Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Bližšie informácie nájdete v prílohe tohto článku alebo na webovej stránke ÚPSVaR:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447

 

Inflačná pomoc

Návrat na vrch stránky