Hlásenie o počte ubytovaných utečencov z Ukrajiny

Z toho dôvodu Vás žiadame, v prípade ak poskytujete ubytovanie utečencom z Ukrajiny a 3. krajín, aby ste nám nahlásili počty a miesto ubytovania utečencov a to buď elektronicky na email obec@kamenicanadhronom.sk alebo telefonicky na č. 036/75 34 271

Zároveň Vás žiadame nahlásiť aj odchod takýchto osôb/ukončenie pobytu.

Ďakujeme za pomoc!

 

Návrat na vrch stránky