Pomoc obetiam trestných činov

Kancelária Ministra vnútra – oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality – požiadala Obecný úrad o informovanie obyvateľov obce o existencii a dostupnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov.

V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácií obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne.

V Nitrianskom kraji informačná kancelária sídli na ulici Štefánikova 69, 949 01  Nitra, telefonický kontakt: 037/65 49 324, email: pomocobetiam@minv.sk

Klientom sú tiež k dispozícii bezplatné konzultácie prostredníctvom on-line chatovej porade dostupnej na stránke: https://prevenciakriminality.sk/ v pravom spodnom rohu.

Všetky informácie a kontakty sú dostupné na web stránke https://prevenciakriminality.sk/. Doplnkové informácie môžete nájsť aj na Facebooku Prevencia kriminality.

Žiadosť o distribúciu informácie o IK NR

Návrat na vrch stránky