Referendum 2021

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že dňa 21. januára 2023  sa bude konať referendum. V našej obci sa uskutoční v jednom okrsku, a to v kultúrnom dome v sobotu od 7:00 hod. do 22:00 hod.

V referende budú voliči rozhodovať o nasledovnej otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“

Presné a úplné znenie referendovej otázky obsahuje aj vymenovanie konkrétnych článkov ústavy, ktorými sa má uvedená zmena dosiahnuť a bude uvedené na hlasovacích lístkoch.

Právo hlasovať v referende má každý plnoletý občan s trvalým pobytom v SR. Hlasovať bude možné iba po predložení platného občianskeho preukazu.

Pre voličov, ktorí sa nemôžu osobne dostaviť k volebnej urne pre zdravotné a iné mimoriadne objektívne príčiny bude k dispozícii prenosná urna. Svoj záujem o prenosnú urnu prosíme nahlásiť na obecnom úrade.

Osoba, ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti, môžu požiadať špeciálnu volebnú komisiu o prenosnú urnu, a to výlučne telefonicky, najneskôr dňa 20. januára 2023, t.j. v piatok do 12:00 hodiny na telefónnom čísle: 035/ 6913 121

Prosíme Vás využite svoje občianske právo a zúčastnite sa referenda v čo najväčšom počte.

 

 

 

 

 

 

Návrat na vrch stránky