Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na umiestnenie techn. prostriedku informačného systému CO na nehnuteľnosť

Prílohy

Návrat na vrch stránky