Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obce

Prílohy

Návrat na vrch stránky