Verejná vyhláška – oznámenie uloženia písomnosti

Verejná vyhláška miesto uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Balázs Mánya

Odosielateľ: DOVERA zdravotná poisťovňa

Z dôvodu, že pobyt adresáta písomnosti nie je známy, doručuje sa písomnosť verejnou vyhláškou v zmysle § 5 zákona č.253/1998 Z.z.  o hlásení pobytu občanov SR a registra obyvateľov SR

v platnom znení.

 

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.

 

 

Prílohy

Návrat na vrch stránky