VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskyt. služieb na trhových miestach a trhový poriadok

Prílohy

Návrat na vrch stránky