VZN č. 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/12/03 o poskytovaní opatrovateľskej služby obcou Kamenica nad Hronom, o spôsobe a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 6/2007

Prílohy

Návrat na vrch stránky