Iné dokumenty

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Výročná správa 2017 Prezrieť
Správa audítora 2017 Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Prezrieť
ZVEREJNENIE ELEKTRONICKEJ ADRESY Prezrieť
Výročná správa 2016 Prezrieť
Správa audítora za rok 2016 Prezrieť
BYTOVÝ DOM s.č. 543,544 Prezrieť
Výročná správa rok 2015 Prezrieť
Smernica – Sadzobník Prezrieť
ŠTATÚT OBCE Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky