Zmluvy

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Zmluva č. 670/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Prezrieť
Záložná zmluva Prezrieť
ZMLUVA č.: 7/1000099235, Príloha ku zmluve č.: 7/1000099235 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
odatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 02/2017 ZO DŇA 23. JANUÁRA 2017 Prezrieť
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu Prezrieť
ŠFRB Záložná zmluva č. 400/161/2017 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecných bremien Prezrieť
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Prezrieť
Kúpna zmluva N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
KÚPNA ZMLUVA ev. č. kupujúceho: 17/71/15/13400/031/-ZoS/KZ Prezrieť
Kúpna zmluva č.02/2017 Prezrieť
ZMLUVA Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 02/2017 Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky