Szerződések

Kategórie:
Názov dokumentu Dátum nahratia Príloha
Zmluva o grantovom účte Prezrieť
Szerződés Prezrieť
Szerződés Prezrieť
Szerződés Prezrieť
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy Prezrieť
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Prezrieť
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Prezrieť
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Szerződés Prezrieť
Zmluva o poskytovaní služieb reklamy Prezrieť
Megállapodás Prezrieť
Dohoda o poskytovaní služieb reklamy Prezrieť
Megbízási szerződés – 5 sz. – VO/07/2023EL-KSVO-JUŽNÝ REGIÓN Prezrieť
Príkazná zmluva č. 5 – VO/07/2023/EL-KSVO-JUŽNÝ REGIÓN Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
U2157/2016 sz. szerződés 2 sz. függeléke Prezrieť
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U2157/2016 Prezrieť
Szerződés Prezrieť
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy Prezrieť
Zmluva o reklame Prezrieť
Szerződés Prezrieť
6/Kn/Hr/2008 sz. szerződés 11 sz. függeléke Prezrieť
Dodatok č. 11 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Prezrieť
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2201-023 Prezrieť
2201-023 sz. szerződés 1 sz. függeléke Prezrieť
Bérleti szerződés Prezrieť
Nájomná zmluva Prezrieť
Szerződés jogi szolgáltatásról Prezrieť
Zmluva o poskytovaní právnych služieb Prezrieť
Közjegyzői jegyzőkönyv adásveteli szerződésről Prezrieť
Notárska zápisnica o kúpnej zmluve Prezrieť
Szerződés az egészségügyi alkalmassági igazolás kiadásáról Prezrieť
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov Prezrieť
Földbérleti szerződés Prezrieť
Zmluva o prenájme pozemku obce Prezrieť
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti Prezrieť
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Szerződés audit szolgáltatásról Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112288 Prezrieť
DODATOK č. 10 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Prezrieť
A 1112288 sz. szerződés 1 sz. függeléke Prezrieť
A 6/Kn/Hr/2008 sz. szerződés 10 sz. függeléke Prezrieť
Adásvételi szerződés – 2 sz. függelék Prezrieť
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve pod V 833/2022 Prezrieť
Adásvételi szerződés – 1 sz. függelék Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Prezrieť
A 18/05/2020/POI sz. szerződés 1. sz. kiegészítése Prezrieť
Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve č. 18/05/2020/POI Prezrieť
Adásvételi szerződés – 2 sz. függelék Prezrieť
Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok ku Kúpnej zmluve Prezrieť
Poistná zmluva – poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Prezrieť
Návrh poistnej zmluvy č. 3249000202 Prezrieť
Gázszolgáltatási szerződés Prezrieť
Gázszolgáltatási szerződés Prezrieť
Gázszolgáltatási szerződés Prezrieť
Zmluva o dodávke plynu (Materská škola) Prezrieť
Zmluva o dodávke plynu (Obecný úrad) Prezrieť
Zmluva o dodávke plynu (kultúrny dom) Prezrieť
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Prezrieť
Szerződés audit szolgáltatásról Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Szerződés a kutyák elhelyezéséről a kutyamenhelyre Prezrieť
Zmluva o umiestnení psov do útulku/karanténnej stanice Prezrieť
Adásvételi szerződés – függelék Prezrieť
Dodatok ku kúpnej zmluve Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov Prezrieť
Rámcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov Prezrieť
Zmluva o dielo Prezrieť
Zmluva o dielo Prezrieť
Adás-vételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok ku kúpnej zmluve Prezrieť
Ádás-vételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorskej služby Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dohoda č. 20/17/012/17 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Prezrieť
Dohoda č. 20/17/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Prezrieť
Dohoda č. 20/17/012/17 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Prezrieť
Dohoda č. 20/17/010/80 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Szerződés – 7-1000147544 sz. Prezrieť
Szerződés – 7-1000147542 sz. Prezrieť
Szerződés – 7-1000147540 sz. Prezrieť
Szerződés – 7-1000147538 sz. Prezrieť
Szerződés – 7-1000147536 sz. Prezrieť
Szerződés – sz. 7-1000147532 Prezrieť
Szerződés – sz. 7-1000147528 Prezrieť
Szerződés – sz. 7-1000147249 Prezrieť
Szerződés – sz. 7-1000147252 Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147544 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147542 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147540 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147538 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147536 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147532 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147528 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7-1000147249 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Zmluva a príloha k zmluve č. 7/1000147252 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Adásvételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Adás vételi szerződés Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Prezrieť
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Zmluva č. 30/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Prezrieť
Zmluva č. 30/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Prezrieť
Zmluva o dielo č. PK 2019/001 Prezrieť
Zmluva o dielo č. PK 2019/001 Prezrieť
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamenstnancov, kt. vykonávajú práce zaradené do kat. 1 a 2 Prezrieť
Zmluva o zabezpečení posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti zamestnancov, kt. vykonávajú práce zaradené do kat. 1 a 2 Prezrieť
Zmluva o dielo Prezrieť
Zmluva o dielo Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.5.2019 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 10.5.2019 Prezrieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014/2100/2639 Prezrieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2014/2100/2639 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Prezrieť
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Prezrieť
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Prezrieť
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 6/Kn/Hr/2008 o zbere, odvozu, uložení, úprave a zneškodnenia komunálneho odpadu Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Prezrieť
Zmluva o poskytnutá dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok ku kúpnej zmluve Prezrieť
Dodatok ku kúpnej zmluve Prezrieť
Zmluva o dielo Prezrieť
Zmluva o dielo – vybudovanie detského ihriska Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002703 o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu… Prezrieť
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002703 o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu… Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.6.2018 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo dňa 11.6.2018 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Prezrieť
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Prezrieť
Zmluva č. 670/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Prezrieť
Zmluva č. 670/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Záložná zmluva Prezrieť
Záložná zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastn. práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Zmluva o zriadení vecných bremien Prezrieť
Zmluva o zriadení vecných bremien Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
ZMLUVA č.: 7/1000099235, Príloha ku zmluve č.: 7/1000099235 Prezrieť
ZMLUVA č.: 7/1000099235, Príloha ku zmluve č.: 7/1000099235 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Dodatok – Opravná doložka N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Prezrieť
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 02/2017 ZO DŇA 23. JANUÁRA 2017 Prezrieť
DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 02/2017 ZO DŇA 23. JANUÁRA 2017 Prezrieť
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
ZMLUVA o poskytovaní audítorských služieb Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu Prezrieť
Dodatok č. 02 k Zmluvám o dodávke plynu Prezrieť
ŠFRB Záložná zmluva č. 400/161/2017 Prezrieť
ŠFRB Záložná zmluva č. 400/161/2017 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecných bremien Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecných bremien Prezrieť
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Prezrieť
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení Spoločnej úradovne stavebnej agendy a ŽP Prezrieť
Kúpna zmluva N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva N 259/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
KÚPNA ZMLUVA ev. č. kupujúceho: 17/71/15/13400/031/-ZoS/KZ Prezrieť
KÚPNA ZMLUVA ev. č. kupujúceho: 17/71/15/13400/031/-ZoS/KZ Prezrieť
Kúpna zmluva č.02/2017 Prezrieť
Kúpna zmluva č.02/2017 Prezrieť
ZMLUVA Prezrieť
ZMLUVA Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Kúpna zmluva Prezrieť
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Dodatok č.1 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 01/2016 Prezrieť
Zmluva o dielo č. O/251/2016 – METAL SERVIS Recycling, s.r.o. Prezrieť
Zmluva o dielo č. O/251/2016 – METAL SERVIS Recycling, s.r.o. Prezrieť
Zmluva o dielo č. O/014/2013 Prezrieť
Zmluva o dielo č. O/014/2013 Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Dohoda o zániku vecného bremena Prezrieť
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a Dohoda o zániku vecného bremena Prezrieť
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 02/2017 Prezrieť
Zobraziť ďalšie
Návrat na vrch stránky